صفحه نخست » درباره سامانه جامع آزمون های استخدامی

پذیرش دانش آموز در هنرستانهای بهیاری خاش و سراوان

اطلاعیه پذیرش دانش آموز در هنرستانهای بهیاری خاش و سراوان  (مهم)
۱۳۹۹/۰۵/۱۲
اطلاعیه پذیرش دانش آموز در هنرستانهای بهیاری خاش و سراوان اطلاعیه : دانلود  
فرم خود اظهاری  (مهم)
۱۳۹۹/۰۶/۱۳
تکمیل نمودن فرم خود اظهاری بیماری کرونا برای کلیه داوطلبان شرکت کننده در آزمون بهیاری الزامی می باشد ، و بعد از تکمیل نمودن فرم ، در روزآزمون فرم خود اظهاری را تحویل مسئولین حوزه امتحانی بدهید . ضمنا داوطلبانی که دچار بیماری کرونا هستند می بایست 72 ساعت قبل از برگزاری آزمون مراتب را به دانشگاه زاهدان ( شماره تماس 05433372134) اعلام نمایند تا تمهیدات لازم جهت تغییر حوزه امتحانی نامبرده ، فراهم شود در غیر اینصورت عواقب ناشی از عدم اعلام بیماری بر عهده داوطلب می باشد با تشکر تکمیل فرم خود اظهاری بیماری کورنا ( اجباری ) : دانلود